Platon Sözleri

Platon Sözleri

Platon Sözleri, Eflatun Sözleri, Platon Sözleri Kısa, Platon Sözleri Yeni, En Güzel Platon Sözleri, Platon Sözleri Facebook, Platon Sözleri Twitter

Beden ruhun mezarıdır.

Doğru düşünce bilgidir.

Mutluluk bilgi ile kazanılır.

Demokrasi despotluğa dönüşür.

Başlamak işin en önemli kısmıdır.

Aşk, çok zor bir şuur bozukluğudur…

Aşkın dokunuşu ile herkes şaire dönüşür.

Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.

Sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür

Görünen değişiyor, görünmeyen değişmiyor.

Sorgulanmayan bir hayat, yaşanmaya değmez.

Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor!

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.

Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.

Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk alır.

Yanlış olan her yerde daima aldanmada vardır.

Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

İyi bir karar bilgiye dayanır, rakamlara değil.

Öğretmenlik her şeyden evvel bir tanrı sanatıdır.

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.

Kabilecilik ailecilik kanunsuzdur, fayda sağlamaz.

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.

İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.

Bilirken susmak bilmezken söylemek kadar çirkindir.

İyi görüp beğenen yani düzgün insan kanuna sarılır.

Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.

Aşık olmayı beceremeyen yağ çekmeyi öğrenmek zorundadır.

Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır.

İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir…

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekânın kullanılmasıdır.

Müzik, sesin ruhun meziyetlerini eğitmek için hareket etmesidir.

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

Nefsin hastalığı kendisinde ilahi siyaset adabının bulunmamasıdır.

Hiç bir şey tesadüfen gerçekleşmiyor, her şey bi plan dahilindedir.

Terbiyenin gâyesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.

Bütün sanatlar, kazanma ve meydana getirmeden başka bir şey değildir.

Makamını kaybedersen üzülme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar…

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir…

İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır…

Şehir halkı ne kadar iyi olursa , idarecileri de o kadar çok ilahi vasıfta olur.

İnsanlar akılsızlıkları yüzünden ‘alınlarında yazılı olandan’ daha çok acı çekerler.

Gerçekten de bize verilmiş olan yüce unsur olan akıl kötüyü istemez ve mutlak iyidir.

Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar.

Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir…

Hekimlerin yaptığı en büyük hata ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir…

Devlet işleri, devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime katılmasıyla gerçekleşir.

Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alınteri ve vicdanı koymuştur Tanrı.

Bir hüküm, bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarın raksı gibi.

Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar.

Adalet ile devlet özdeştir. Devlete yararı olan şey “adaletli”, zararı olan şeyse “adalete aykırı”dır.

Kuşkusuz, dedim, bilgi ruhun besinidir. Ama bilgi satın almak, besin satın almaktan daha tehlikelidir.

İktidar, iktidara düşkün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyacı bulunmayanlara verilmelidir.

Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu ÇÖKÜŞ ve YOK OLUŞTUR.

İdareciler edepli olmadıkları zaman hem kendi işleri hem de idareleri altında bulunanların işleri bozulur.

Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.

Bir insanın akıllı olmasına bir şey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.

Hak ve doğrulukla gaip olan şahıs faziletli şahıs, hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir.

Bilinen bir şey hakkında araştırma yapmak gereksiz, bilinmeyen bir şey hakkında araştırma yapmak imkansızdır.

Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.

Bir takım insanlar felsefeyi gereksiz görüyorlar. Fakat felsefe, İslam dinini ve düşünce dünyasını derinden etkilemiştir.

Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir.

Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.

ADALETLİ OLMAK herkese eşit davranmak değildir, herkesin durumuna, konumuna göre davranmaktır. Yani ADALET= EŞİTLİK değildir!.

Zor duruma düşecek olsanız dahi dürüstlükten, hakikatten ve doğrudan vazgeçmeyin. Diğer türlüsü sizi daha zor durumda bırakacaktır.

Hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca, elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda, utanç ve kötülük vardır…

Sevginizi belli edin, dertlerinizi samimi olduklarınızla paylaşın ulu orta yerlerde değil. Gönül bağları kurun ki mutlu olmanız kuvvetlensin.

Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir. İyilik ve fayda bundadır. Baskı ve kölelik yolu ile kabul ettirilmesi ile doğacak zarar sayılamaz.

Her şey de iyi kötü olabilir. Musikide iyi olan; karakteri sağlamlaştıran, insanı cömertliğe ve cesarete, iyi ve faydalı ahlaka sevk eden musiki iyidir.

Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir, sağlamlaşır. şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirip yaptırılır.

İnsanlar mağaranın içinde yaşıyorlar. Filozoflar, peygamberler ise mağaranın dışını bilen ve insanlara bunu anlatmaya çalışan kişilerdir. Çoğu zaman insanlar sert tepki verirler.

Bir zorba, ne zaman düşman ülkeyi işgalle veya anlaşmayla sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kalmasa, tekrar bir başka savaşı başlatmalıdır ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun…

Çoğu insanlar her şeye çabuk inanıp güvenirler ve güvenip inandıkları şeylerden çabucak vazgeçebilirler. Bazı insanlar ise bazı şeylere belli bir sürede inanıp güvenirler ve bu onların hayatı olur.

Bu güzel sözümüze bir örnek verelim: Kolunuz kangren oldu ise kolunuzun kesilmesi kötü bir şey değildir. Çünkü kol kesilmediği takdirde hastalık vücuda yayılır ve ölüme neden olur yani daha büyük bir kötülüğe.

İnsanoğlu, bilgeliği sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeliği sevene kadar problemlerin bittiğini görmeyecek.(Sokrates haksız yere öldürüldükten sonra söylediği söz)

Şehir halkı huy ve tabiat itibariyle iyi olmadıkları zamanlarda istibdat idaresine ihtiyaç duyabilir. İdareci karakter itibariyle müstebitse istibdat o zaman kötülenebilir. Köleler ve kötüler için istibdat en üstün iyiliktir.

Bitkilerde, bütün canlılarda, her tohumun, her fidanın yaşama gücü ne kadar büyük olursa, kendine uygun besini, mevsimi, yeri bulamayınca göreceği zarar da o ölçüde büyük olur; çünkü kötünün iyiye zararı, iyi olmayana zararından daha çoktur…

Edep, devlet başkanları ve benzeri kişilerin tabiatına yerleşince bunu neticesi olarak iyilikler çoğalır, bunlar iyi olarak görülüp beğenilir. Böylece halk da bunların gerçek olduğuna inanır ve iyiliklerin kabulünde birleşir. İşte istenen istikamet budur.

Bir insan tanrıların varlığına hiç inanmasa da, eğer aynı zamanda dürüst bir mizacı varsa, böyle kişiler insanlardaki kötülükten nefret eder; yanlışlıklara karşı olan nefretleri, onları yanlış işler yapmaktan uzaklaştırır; haksızlıktan kaçınırlar ve namuslu yaşarlar.

Benzer İçerikler

Yazar Hakkında: nedeguzelsozler

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir